Notaris

In ons unieke startersconcept zit een notaris! Wat doet een notaris zoal bij aankoop van uw nieuwe woning?

  • Opvragen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen
  • Vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte zijn betrokken
  • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop en er geen sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, bewind, echtscheiding of curatele
  • Onderzoeken bij het KadasterĀ of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten
  • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, bijzondere bepalingen, erfpacht, opstal of gemeentelijke beperkingen
  • Nagaan of in de vorige leveringsakte beperkende bepalingen staan, zoals boetebepalingen
  • Toezicht houden op de betaling van een eventueel overeengekomen waarborgsom of afgifte bankgarantie
  • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening
  • Opvragen hypotheekgeldenDit is inbegrepen in ons unieke concept!